Posts

Harga TBS per Januari 2023

Provinsi Riau

No UMUR TANAMANPeriode 1 Periode 2Periode 3 Periode 4 Rata-Rata
13 Th Rp  1,936.99 Rp 1,927.93 Rp 1,897.03 Rp 1,981.96    Rp 1,935.98
24 ThRp   2,100.64 Rp 2,090.50 Rp 2,057.62 Rp 2,149.89 Rp 2,099.66
35 Th Rp   2,298.52  Rp 2,287.08  Rp 2,251.79 Rp 2,352.92  Rp 2,297.58
46 Th Rp   2,354.14 Rp 2,342.38  Rp 2,306.32 Rp 2,409.93 Rp 2,353.19
57 Th Rp   2,446.13 Rp 2,433.91 Rp 2,396.44  Rp 2,504.12  Rp 2,445.15
68 Th Rp   2,514.06 Rp 2,501.45 Rp 2,463.02 Rp 2,573.72 Rp 2,513.06
79 Th  Rp   2,573.96  Rp 2,560.94 Rp 2,521.80 Rp 2,635.19 Rp 2,572.97
810 Th-20 Th  Rp   2,634.93  Rp 2,621.52 Rp 2,581.62 Rp 2,697.74 Rp 2,633.95
921 Th Rp   2,521.54 Rp 2,508.90 Rp 2,470.35 Rp 2,581.38      Rp 2,520.54
1022 Th Rp   2,508.71 Rp 2,496.15 Rp 2,457.75 Rp 2,568.21 Rp 2,507.71
1123 Th Rp   2,498.01 Rp 2,485.53 Rp 2,447.25 Rp 2,557.23 Rp 2,497.01
1224 Th Rp   2,391.05 Rp 2,379.28 Rp 2,342.28 Rp 2,447.45 Rp 2,390.02
1325 Th  Rp   2,332.22 Rp 2,320.85 Rp 2,284.55 Rp 2,387.08 Rp 2,331.18

Provinsi Jambi

No UMUR TANAMANPeriode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Rata-Rata
13 Th  Rp 2,009.16 Rp 2,049.71 Rp 2,065.56  Rp 1,965.74  Rp 2,022.54
24 Th Rp 2,126.09 Rp 2,168.12 Rp 2,183.97 Rp 2,079.72 Rp 2,139.48
35 Th  Rp 2,225.40  Rp 2,269.47 Rp 2,286.13   Rp 2,176.90  Rp 2,239.48
46 Th Rp 2,319.52 Rp 2,365.50 Rp 2,382.92 Rp 2,268.99 Rp 2,334.23
57 Th Rp 2,378.28 Rp 2,425.43  Rp 2,443.31  Rp 2,326.47   Rp 2,393.37
68 Th Rp 2,427.15 Rp 2,475.19 Rp 2,493.35 Rp 2,374.24 Rp 2,442.48
79 Th Rp 2,476.02  Rp 2,525.09  Rp 2,543.67 Rp 2,422.08  Rp 2,491.72
810 Th-20 Th Rp 2,546.28 Rp 2,598.57 Rp 2,617.47 Rp 2,492.66 Rp 2,563.75
921 Th – 24Th Rp 2,468.72 Rp 2,517.29  Rp 2,535.44 Rp 2,414.76  Rp 2,484.05
1025 Th Rp 2,350.15 Rp 2,396.12 Rp 2,413.11 Rp 2,298.65 Rp 2,364.51

Provinsi Sumatera Utara

No UMUR TANAMANPeriode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Rata-Rata
13 ThRp 2,022.74Rp 2,023.17Rp 2,100.46Rp 2,032.94Rp 2,044.83
24 ThRp 2,210.84Rp 2,211.33Rp  2,295.54Rp   2,221.82Rp  2,234.88
35 ThRp2,330.02Rp  2,330.58 Rp  2,418.56 Rp    2,341.06Rp  2,355.06
46 ThRp 2,395.35Rp  2,395.93Rp   2,486.33Rp    2,406.67 Rp 2,421.07
57 ThRp 2,420.64Rp  2,421.21Rp 2,512.2Rp  2,432.25   Rp 2,446.73
68 ThRp2,481.63Rp  2,482.24 Rp 2,575.90 Rp  2,493.37 Rp 2,508.29
79 ThRp2,531.46Rp 2,532.07 Rp2,627.82 Rp  2,543.57Rp   2,558.73
810 Th-20 Th Rp2,599.68Rp  2,600.28 Rp 2,698.91 Rp   2,612.32 Rp   2,627.80
921 ThRp2,593.34Rp 2,593.90  Rp 2,692.27  Rp   2,605.91  Rp 2,621.37
1022 ThRp2,556.61Rp   2,557.22 Rp 2,653.99  Rp   2,568.89 Rp 2,584.18
1123 ThRp2,529.33Rp 2,529.94Rp 2,625.55 Rp 2,541.39 Rp 2,556.55
1224 ThRp2,439.08 Rp 2,439.60  Rp 2,531.49 Rp   2,450.44 Rp 2,465.18
1325 ThRp2,358.27 Rp 2,358.89 Rp 2,447.27 Rp  2,369.00  Rp 2,383.36

Provinsi Sulawesi Tengah

No UMUR TANAMAN
13 Th  Rp   1,800.21
24 Th Rp   1,872.77
35 Th  Rp   1,952.06
46 Th Rp   2,022.83
57 Th  Rp   2,043.86
68 Th Rp   2,108.63
79 Th  Rp   2,122.37
810 Th-20 Th  Rp   2,151.83
921 Th Rp   2,123.90
1022 Th  Rp   1,959.30
1123 Th Rp   2,014.08
1224 Th Rp   2,005.28
1325 Th  Rp   1,885.93

Provinsi Papua Barat

No UMUR TANAMAN
13 Th   Rp  1,553.10
24 Th   Rp  1,733.78
35 Th   Rp  1,860.47
46 Th Rp  1,925.47
57 Th  Rp  1,957.22
68 Th   Rp  2,010.12
79 Th   Rp  2,065.15
810 Th-21 Th  Rp  2,120.17
922 Th   Rp  2,107.82
1023 Th Rp  2,017.03
1124 Th Rp  1,970.83
1225 Th Rp  1,898.54

Provinsi Kalimantan Barat

No UMUR TANAMANPeriode IPeriode IIRata-Rata
13 Th  Rp   1,774.91  Rp 1,794.05  Rp 1,784.48
24 Th Rp   1,902.25 Rp 1,922.96 Rp 1,912.61
35 Th  Rp   2,036.05 Rp 2,058.36  Rp 2,047.21
46 Th Rp   2,099.98 Rp 2,123.00 Rp 2,111.49
57 Th Rp   2,175.33  Rp 2,199.12  Rp 2,187.23
68 Th Rp   2,246.18 Rp 2,270.86  Rp 2,258.52
79 Th Rp   2,285.33  Rp 2,310.49 Rp 2,297.91
810 Th-20 Th  Rp   2,380.54  Rp 2,406.45  Rp 2,393.50
921 Th Rp   2,335.96 Rp 2,361.26 Rp 2,348.61
1022 Th Rp   2,324.56  Rp 2,349.71  Rp 2,337.14
1123 Th Rp   2,266.10 Rp 2,290.50 Rp 2,278.30
1224 Th  Rp   2,185.83  Rp 2,209.21  Rp 2,197.52
1325 Th Rp   2,110.52 Rp 2,132.94 Rp 2,121.73

Leave a Reply :

* Your email address will not be published.

kaçak bahiscanlı bahiskaçak bahis sitelerijustin tv izlecasinowordpress kurbahis siteleri
%d bloggers like this: