Susunan Dewan Penasihat

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

Periode 2019-2024

Ketua:

H. Anizar Simanjuntak

Anggota:

K.H. Imam Aziz

T. Rusli Ahmad, SE

Drs. Sumail Abdullah

Dr. Sumardi Syarif

Musa Ikhwansyah

Ir. Dahlan Harahap

Berani Purba

Ir. Balaman Tarigan